ადმინისტრაცია

პროექტის გენერალური მენეჯერი- ვიქტორ ბარამია ( +9955 577 222 419, vbaramia@gtu.ge)

პროექტის გენერალური მენეჯერის მოადგილე- ნინო ტუსკია (+9955 595 304 946, ntuskia@gmail.com)

პროექტის შრომის, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მენეჯერი- სალომე გულბანი (+9955 595 130 404, s.gulbani@gtu.ge)

პროექტის გენდერის ექსპერტი- მარიამ ქობალია ( kobalia.mariam@gmail.com)

პროექტის პროფესიული მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების ჯგუფის უფროსი- ეკატერინე ნარეშელაშვილი (+9955 599 935 954, e_nareshelashvili@gtu.ge)

პროექტის ოფისის მენეჯერი- ანი კელაურაძე (+9955 598 343 222, a.kelauradze@gtu.ge)