ტელეფონი

+995 558 24 52 91
+995 599 29 50 90

ელ.ფოსტა

gttc@gtu.ge

მისამართი

0175, საქართველო,
თბილისი,
კოსტავას 77