მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსი

მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსის სასწავლო პროგრამა

პროგრამის მიზანია, მოამზადოს კვალიფიციური სპეციალისტები მექანიკისა და ლითონის დამუშავების სფეროსთვის, რომლებიც  მონაწილეობას იღებენ ტექნიკური სისტემის – მანქანის, მექანიკური მოწყობილობის და მექანიზმების დაპროექტებაში, დამზადებაში, მომსახურებაში, სერვისსა და რემონტში.

 

მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსი შესაძლებელია დასაქმდეს მანქანათსაშენ საწარმოებში,  აგრეთვე ისეთი დარგების საწარმოებში როგორიცაა: კვების მრეწველობა, მსუბუქი მრეწველობა, ტრანსპორტი, მეტალურგია, ქიმიური მრეწველობა, სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება–გადამუშავება, სოფლის მეურნეობა და სხვა დარგებში, რომელთა საწარმოო პროცესებში გამოყენებულია მანქანა-დანადგარები. აგრეთვე, მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსს გააჩნია სამანქანათმშენებლო მიმართულებით თვითდასაქმების შესაძლებლობა.

კურსის შესახებ

  • მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: V საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია მექანიკაში
  • სწავლის ხანგრძლივობა : 24 თვე
  • კრედიტების რაოდენობა : 120
  • სწავლა დაფინანსებულია სახელმწიფოს მიერ

ინსტრუქტორები

Sorry no post found.

მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსი

გახდი მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსი, გაიარე მოცემული პროგრამა და დასაქმდი მარტივად

Lorem Ipsum საბეჭდი და ტიპოგრაფიული ინდუსტრიის უშინაარსო ტექსტია. იგი სტანდარტად 1500-იანი წლებიდან იქცა, როდესაც უცნობმა მბეჭდავმა ამწყობ დაზგაზე წიგნის საცდელი ეგზემპლარი დაბეჭდა. მისი ტექსტი არამარტო 5 საუკუნის მანძილზე შემორჩა, არამედ მან დღემდე, ელექტრონული ტიპოგრაფიის დრომდეც უცვლელად მოაღწია.