მაღალი ძაბვის ელექტროტექნიკოსი

მაღალი ძაბვის ელექტროტექნიკოსის პროგრამა

პროგრამის მიზანია, მოამზადოს კვალიფიციური სპეციალისტები მაღალი ძაბვის ელექტროობაში, რომელიც ფლობს ან ოპერირებას უწევს ქვესადგურებს და მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემ ხაზებს, აწარმოებს ელექტროენერგიის გადამცემი სისტემების ექსპლოატაციას წარმოების ადგილიდან გამანაწილებელ სისტემამდე და იმ გამანაწილებელი (ელექტრული ხაზების, ბოძების, მრიცხველების და კაბელებისაგან შემდგარი) სისტემების ექსპლუატაცია, რომლებიც აწვდიან წარმოების ადგილიდან ან გადაცემის სისტემიდან მიღებულ ელექტროენერგიას საბოლოო მომხმარებელს.

დასაქმების პერსპექტივა: მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზებისა და   ქვესადგურების  ოსტატი შეიძლება დასაქმდეს ნებისმიერ  ორგანიზაციაში, რომელიც ფლობს ან ოპერირებას უწევს ქვესადგურებს და მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემ ხაზებს.

კურსის შესახებ

  • მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: IV საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია ელექტროობაში
  • სწავლის ხანგრძლივობა : 12 თვე
  • კრედიტების რაოდენობა : 70
  • სწავლა დაფინანსებულია სახელმწიფოს მიერ

ინსტრუქტორები

Sorry no post found.

მაღალი ძაბვის ელექტროტექნიკოსი

გახდი მაღალი ძაბვის ელექტროტექნიკოსი და იყავი წარმატებული

Lorem Ipsum საბეჭდი და ტიპოგრაფიული ინდუსტრიის უშინაარსო ტექსტია. იგი სტანდარტად 1500-იანი წლებიდან იქცა, როდესაც უცნობმა მბეჭდავმა ამწყობ დაზგაზე წიგნის საცდელი ეგზემპლარი დაბეჭდა. მისი ტექსტი არამარტო 5 საუკუნის მანძილზე შემორჩა, არამედ მან დღემდე, ელექტრონული ტიპოგრაფიის დრომდეც უცვლელად მოაღწია.