სამრეწველო ავტომატიზაცია

გახდი სამრეწველო ავტომატიზაციის სპეციალისტი

პროგრამის მიზანია, მოამზადოს კონკურენტუნარიანი სამრეწველო ავტომატიზაციის სპეციალისტი, რომელიც უზრუნველყოფს სამრეწველო ავტომატიზირებული სისტემების დაგეგმვასა და ინსტალაციას, მანქანა-დანადგარების დიზაინს, პროგრამირებასა და პარამეტრების შეყვანას, ტესტირებასა და გამართვას, ექსპლუატაციას, დიაგნოსტიკასა და შეკეთებას.

 

მეხუთე საფეხურის სამრეწველო ავტომატიზაციის პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭების შემთხვევაში პირი შეიძლება დასაქმდეს მაღალ ავტომატიზირებულ სფეროებში, როგორიცაა საკვებისა და სასმელის მრეწველობა, ლითონის და სხვა საქონლის მწარმოებელი, ავტომობილის მომმარაგებელი და ქსოვილისა და ფოლადის კომპანიებში. სამრეწველო ავტომატიკის ტექნიკოსს შეუძლია სისტემების და მაღალი ძაბვის დანადგარების მართვა, ინსტალაცია, გამართვა და ავტომატიზირებული მოწყობილობების ექსპლუატაცია და დიაგნოსტიკა. ის შეიძლება დასაქმდეს ელექტრონიკის ინჟინერიის ტექნიკოსად (ISCO-ს მიხედვით), ასევე ისეთ ავტომატიზირებულ საწარმოებში, სადაც საჭიროა სამრეწველო ტექნიკის და მოწყობილობების დაყენება (საქსტატის ეკონომიკური საქმიანობის მიხედვით).

 

ავტომატიკის დარგის კვალიფიციური მუშაკებია: ელექტრონიკის ინჟინერიის ტექნიკოსი; ელექტრული მოწყობილობების ამწყობი; ელექტრონული  მოწყობილობების  მომსახურე.

კურსის შესახებ

  • მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: V საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია ელექტრონული მოწყობილობების ექსპლუატაციაში
  • სწავლის ხანგრძლივობა : 24 თვე
  • კრედიტების რაოდენობა : 120
  • სწავლა დაფინანსებულია სახელმწიფოს მიერ

ინსტრუქტორები

Sorry no post found.

სამრეწველო ავტომატიზაცია

გახდი სამრეწველო ავტომატიზაციის სპეციალისტი და მიიღე შანსი გახდე წამყვანი დეველოპერი

განსაკუთრებული პოპულარობა მას 1960-იან წლებში გამოსულმა Letraset-ის ცნობილმა ტრაფარეტებმა მოუტანა, უფრო მოგვიანებით კი — Aldus PageMaker-ის ტიპის საგამომცემლო პროგრამებმა, რომლებშიც Lorem Ipsum-ის სხვადასხვა ვერსიები იყო ჩაშენებული.