მექატრონიკა

მექატრონიკის ტექნიკოსი

პროგრამის მიზანია, მოამზადოს კვალიფიციური სპეციალისტები მექატრონიკაში თანამედროვე საწარმოების მექატრონული სისტემებისა და მანქანა–დანადგარების დაგეგმვის, ინსტალაციის, პროგრამირების, ტესტირების, ექსპლუატაციაში გაშვების, მიმდინარე მომსახურების, შეცდომების აღმოჩენისა და მართვის უზრუნველყოფისთვის.

მექატრონიკაში მეხუთე საფეხურის  პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭების შემთხვევაში პირი შეიძლება დასაქმდეს მექატრონიკის ტექნიკოსად ყველა დარგში და ინდუსტრიაში, რომლებიც აღჭურვილია თანამედროვე მექატრონული სისტემებით. ასევე, გააჩნია თვითდასაქმების შესაძლებლობა.

კურსის შესახებ

  • მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: V საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია მექატრონიკაში
  • სწავლის ხანგრძლივობა : 24 თვე
  • კრედიტების რაოდენობა : 120
  • სწავლა დაფინანსებულია სახელმწიფოს მიერ

გაიგეთ მეტი მეგატრონიკის შესახებ

ინსტრუქტორები

Sorry no post found.

გახდი მექატრონიკის ტექნიკოსი

წარმატება გარდაუვალია, მიიღე შანსი გახდე პროფესიონალი ტექნიკოსი

Lorem Ipsum საბეჭდი და ტიპოგრაფიული ინდუსტრიის უშინაარსო ტექსტია. იგი სტანდარტად 1500-იანი წლებიდან იქცა, როდესაც უცნობმა მბეჭდავმა ამწყობ დაზგაზე წიგნის საცდელი ეგზემპლარი დაბეჭდა. მისი ტექსტი არამარტო 5 საუკუნის მანძილზე შემორჩა, არამედ მან დღემდე, ელექტრონული ტიპოგრაფიის დრომდეც უცვლელად მოაღწია.