მასწავლებელთა გადამზადების ტრეინინგი დაიწყო

მასწავლებელთა გადამზადება საქართველოს ტექნიკური გადამზადების ცენრის წარმატებული ფუნქციონირების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. 2017 წლის 3 ივლისს
...
Continue Reading