მოდულური პროგრამების დანერგვის მხარდაჭერა

მოდულური პროგრამების დანერგვის მხარდაჭერა

6 და 7 ივნისს საქართველოს ტექნიკურ უნივესიტეტს ეწვია განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მოდულური პროგრამების დანერგვის მხარდაჭერის ექსპერტი ეკა ლუაშვილი.

შეხვედრები მიზნად ისახავდა, პროფესიული მასწავლებლებისთვის მოდულურ სწავლებაში ახალი მიდგომების გაცნობას, ახალი სიტუაციების შეფასებას და რეკომენდაციებს.