შეხვედრა საქართველოს ტექნიკური გადამზადების ცენტრის სტუდენტებთან

შეხვედრა საქართველოს ტექნიკური გადამზადების ცენტრის სტუდენტებთან

2018 წლის 11, 12, 16 და 17 იანვარს გაიმართა შეხვედრები საქართველოს ტექნიკური გადამზადების ცენტრის ხელმძღვანელობასა და პროგრამის სტუდენტებს შორის.

შეხვედრაზე განხილულ იქნა პროგრამის მსვლელობა , სტუდენტების მიღწევები და გადამზადების ცენტრის გეგმები.

ყურადღება ასევე გამახვილდა სტუდენტების დასწრებაზე.