წარმატებული თანამშრომლობა

წარმატებული თანამშრომლობა

საქართველოს ტექნიკური გადამზადების ცენტრსა და საქართველოს საზოგადოებრივ ინსტიტუტს შორის წარმატებული თანამშრომლობა შედგა.

თანამშრომლობის ფარგლებში საქართველოს საზოგადოებრივი ინსტიტუტის ექსპერტებმა გარემოს დაცვისა და უსაფრთხოების დარგში შეაფასეს სამშენებლო ობიექტზე არსებული უსაფრთხოების ნორმები და არსებული რისკებიდან გამომდინარე განიხილეს უსაფრთხოების სავალდებულო მოთხოვნები ობიექტზე დასაქმებულ მუშახელთან.