სასწავლო პროგრამები

სამრეწველო ავტომატიზაცია

სამრეწველო ავტომატიზაცია

პროგრამის მიზანია, მოამზადოს კონკურენტუნარიანი სამრეწველო ავტომატიზაციის სპეციალისტი, რომელიც უზრუნველყოფს სამრეწველო ავტომატიზირებული სისტემების დაგეგმვასა და ინსტალაციას,

...

სრულად ნახვა

მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსი

მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსი

პროგრამის მიზანია, მოამზადოს კვალიფიციური სპეციალისტები მექანიკისა და ლითონის დამუშავების სფეროსთვის, რომლებიც  მონაწილეობას იღებენ ტექნიკური სისტემის

...

სრულად ნახვა

მაღალი ძაბვის ელექტროტექნიკოსი

მაღალი ძაბვის ელექტროტექნიკოსი

პროგრამის მიზანია, მოამზადოს კვალიფიციური სპეციალისტები მაღალი ძაბვის ელექტროობაში, რომელიც ფლობს ან ოპერირებას უწევს ქვესადგურებს და

...

სრულად ნახვა

მექატრონიკა

მექატრონიკა

პროგრამის მიზანია, მოამზადოს კვალიფიციური სპეციალისტები მექატრონიკაში თანამედროვე საწარმოების მექატრონული სისტემებისა და მანქანა–დანადგარების დაგეგმვის, ინსტალაციის, პროგრამირების,

...

სრულად ნახვა